Kurs

Interkulturell kompetens inom logopediskt arbete

Unik kurs för dig som vill ha meriterande kompetensutveckling som gör skillnad för dig och dina patienter.

Målet med kursen är att hjälpa dig...

Interkulturell kompetens för logopeder

Interkulturell kompetens för logopeder

Det jämlika vårdmötet

Som logopeder och vårdgivare är det viktigt för oss att våra patienter är delaktiga i och kan påverka sin vård. Ibland kan det finnas faktorer som gör det svårare att nå varandra – det kan vara att de har ett annat modersmål eller ett sätt att se på hälsa som skiljer sig från vårt.

 

 

Denna kurs är speciellt utformad för logopeder som vill utveckla sin interkulturella kompetens. 

Genom teori, fall och reflektioner får du lära dig tekniker för att nå ut till dina patienter och överbrygga kommunikationsbarriärer. Du får också lära dig att skapa behandlingsinsatser som ger värde för patienten och som bidrar till jämlik vård. Interkulturell kompetens är inte bara en färdighet, utan också en inställning. Det handlar om att vara nyfiken, öppen och lyhörd för andra människors perspektiv. Det är en kompetens som gör skillnad!

Kursportal med forum

Kursen består av sju moduler med tillhörande delmoment. Delmomenten är inspelade och består av både teori och individuella övningar. Allt finns tillgängligt i kursportalen, inklusive ett studentforum för diskussioner.

Gå kursen i din takt

Kursen är helt digital och kan läggas upp som det passar dig. Du har tillgång till alla inspelningar och övningar i sex månader från att du registrerar dig på kursen. Du får också tillgång till nedladdningsbart kursmaterial.

Diplom efter avslutad kurs

För att styrka dina meriter får du efter avslutad kurs ett diplom som bekräftar att du genomgått kursen. Diplomet innehåller information om ditt namn, datum och kursens innehåll.

Kursmoduler

Vad innehåller kursen?

Här kan du läsa mer om kursens sju moduler och deras innehåll.

I denna introduktionsmodul utforskar vi de grundläggande begreppen inom interkulturell kompetens samt förutsättningar och behov inom logopedisk vård. Vi kommer också att undersöka lagar och föreskrifter som styr vår praktik. Genom att reflektera över våra egna föreställningar skapar vi förutsättningar för en fördjupad förståelse av interkulturell kompetens och dess betydelse för jämlika vårdrelationer.

Kommunikation är det mest grundläggande i ett sjukvårdmöte och en förutsättning för tillgänglig och jämlik vård. I denna modul ligger fokus på att förstå interkulturell kommunikation på djupet och identifiera de kommunikationshinder som kan uppstå i ett vårdmöte.

I denna modul fördjupar vi vår förståelse för begreppet interkulturell medvetenhet och dess betydelse för att ställa korrekta diagnoser och sätta in adekvata och accepterade behandlingsinsatser. Vi kommer också att lära oss strategier för att anpassa vår kommunikation för att förebygga och förhindra att kommunikationshinder uppstår.

Inom logopedisk vård är det viktigt att kunna hantera och förstå olika synsätt på ångest, depression och NPF-diagnoser utifrån ett interkulturellt perspektiv. Detta inkluderar synen på typisk kommunikativ utveckling, åldrande och hälsa. Men även synen på medicin, behandling och förebyggande insatser.​ Vi kommer att analysera hur våra patienter kan uppfatta och förhålla sig till dessa begrepp och hur det påverkar deras vårdupplevelse.

Hur man ser på sjukdom och ohälsa påverkar i förlängningen också hur man ser på behandlingen och återställandet av funktionen. Vi jobbar med att identifiera och analysera hur interkulturella faktorer kan påverka synen på rehabilitering och behandling inom logopedi. Att förstå och hantera detta är viktigt för att kunna erbjuda för patienten relevanta insatser och jämlik vård.​ 

I modulen jobbar vi med att identifiera och analysera hur olika farhågor och attityder kan påverka behandling och rehabilitering. Vi fördjupar förståelsen för hur patientperspektivet kan främjas och hur förväntningar kan integreras i behandlingsinsatserna. Vi kommer att diskutera metoder för att skapa givande tolkbesök och relevanta behandlingsplaner för att säkerställa patienternas engagemang och delaktighet i sin vård.

I den avslutande modulen sammanfattas kursen med målet att skapa ett bredare perspektiv på interkulturell kompetens inom sjukvård i allmänhet, och logopedisk vård i synnerhet. Vi reflekterar över vår personliga utveckling och hur vi kan fortsätta integrera interkulturell kompetens i logopedisk praktik. I modulen tas också andra angränsande ämnen upp och diskuteras utifrån hur de påverkar det logopediska hälso- och sjukvårdsarbetet.​

Vanliga frågor

Ja, kursen fokuserar på interkulturell kompetens för logopeder oavsett vilket logopediskt område man arbetar inom.

Kursen riktar sig mot interkulturell kompetens för logopeder och de utmaningar som kan uppstå vid bedömning och behandling i logopediskt arbete. Men kursen behandlar även tolksituationer, möten med närstående, interkulturella perspektiv på psykisk ohälsa och utvecklar vårdpersonal i att erbjuda jämlik vård – vilket gör att även andra professioner inom vården kan gå kursen och ha nytta av den.

Ja, det går bra att betala med faktura.

Fördelen med en onlinekurs jämfört med traditionella kurser är framförallt den minskade kostnaden – det medför inga utgifter för resa eller logi. En onlinekurs ger dig också flexibiliteten att delta på det sätt som passar dig och ditt arbete. Dessutom får du möjlighet att delta i diskussioner med kollegor från hela landet genom diskussionsforumet.

Har du fler frågor? Kontakta mig här så kan vi kika på det!

Intresseanmälan till kursen

Skriv upp dig nedan för att få information om när kursen lanseras och är tillgänglig för registrering.

Rulla till toppen